Onze werkwijze

Constructies vormen de basis van ieder bouwwerk

Werkwijze

Constructies vormen de basis van ieder bouwwerk. Bij het ontwerp van deze constructies dienen kosten, architectuur, maakbaarheid en duurzaamheid zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht te zijn. Helderheid in de draagstructuur leidt tot optimalisering van de bouwkosten en vermindert de kans op het ontstaan van faalkosten.

Door het aanwenden van kennis van theorie en wetgeving is Brons Constructeurs & Ingenieurs in staat op vele vakgebieden een toegevoegde waarde te zijn voor ieder bouwteam.

Heldere afspraken, een goede planning en een goed functionerende project-organisatie zijn van cruciaal belang voor het slagen van een project. Brons Constructeurs & Ingenieurs zich positief en inspirerend op in dit proces.

Hierbij vervult de communicatie met andere bouwpartners natuurlijk ook een belangrijke rol. Deze werkwijze hanteren we altijd, ongeacht de omvang van de projecten.

Brons Constructeurs & Ingenieurs wil een betrouwbare partner in het bouwproces zijn.

Dit betekent het nakomen van gemaakte afspraken en een blijvende betrokkenheid bij een project totdat oplossingen zijn gerealiseerd.

Het belang van de opdrachtgever wordt gediend door een economisch verantwoord ontwerp. Bij afweging van mogelijke alternatieven worden ook de ontwerpaspecten van andere partners in het bouwproces betrokken. Het belang van de opdrachtgever staat hierbij altijd weer voorop. Het tijdig aanleveren van de juiste gegevens en voeren van vroegtijdig overleg met andere bouwpartners leidt vaak tot een soepele voortgang van het bouwproces.

Met onze werkwijze en bereikte resultaten willen we zorgdragen voor een tevreden klant die de constructieve uitwerking van haar projecten blindelings aan ons kan toevertrouwen.

Brons C&I BV biedt adviesdiensten aan in onderstaande categorieën:

Utiliteitsbouw

Woningbouw

Parkeergarages

Gebouwrenovaties

Industriële bouw

Bedrijfsgebouwen

Specifieke werkzaamheden zijn:

Ontwerpen, berekenen en tekenen van constructies

Reken- en tekenwerk voor de staal- en betonindustrie

Bouwbegeleiding en toezicht

Schade inspecties en rapportages

Wij beschikken over de volgende ontwerpdisciplines

Beton- en staalconstructies
Hout- en steenconstructies
Funderingen
Engineering prefab beton
Staal productie tekeningen
Bepaling van vuurbelastingen

Brons Constructeurs & Ingenieurs BV

Postadres:

Postbus 198
7570 AD Oldenzaal

Contact:

Willem Vleertmanstraat 27
7575 EC Oldenzaal
Tel: 05 41 53 98 02
Mail: info@bronsbv.nl